Kraniosakral terapi vid depression

Kraniosakral terapi är en mycket mjuk behandlingsform som är mycket lämplig vid t.ex. depression. De flesta patienter upplever en djup avslappning under och efter behandlingen. Under behandlingen bestämmer kroppen arbetstakten, vilket upplevs som mycket behagligt.

Vid såväl fysisk som emotionell stress kontraheras kroppens vävnader och subtila energifält. När svår chock är inblandad eller när man drabbas av en emotionell situation, kan vävnaden och energifältet förbli kontraherade. Påfrestningar, spänningar och trauman som har lagrats i kroppen begränsar kroppens funktioner och kan ge upphov till problem med åren. Det kan visa sig som t.ex. ryggont, migrän eller mag- och tarmproblem och även emotionellt som depression och ångest.

Har du frågor eller vill veta mer om Kraniosakral terapi är du välkommen att kontakta mig för mer information.